ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

ΟΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ
September 28, 2019
ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 3ΕΤΙΕΣ – ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ
September 29, 2019
Share

Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο,

μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον έναν μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Επιτρέπεται η άδεια να διαρκέσει έως και πέντε έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Υποχρεωτικά ωστόσο χορηγείται η ως άνω άδεια

στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.