Επιτρέπεται η απασχόληση συνταξιούχου αναπηρίας στον ιδιωτικό τομέα;

Ποια είναι η τετραήμερη απασχόληση
August 25, 2022
Τι αναμένουμε στο μισθό
August 27, 2022
Ποια είναι η τετραήμερη απασχόληση
August 25, 2022
Τι αναμένουμε στο μισθό
August 27, 2022
Share

Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης,

αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη.

Δικηγόρος Εργατολόγος