ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Share

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.5 του Ν. 3986/2011,

το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μείωση των ωρών εργασίας μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του για διάστημα μέχρι 5 έτη.