ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΙΤΗΘΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ;
October 1, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ;
October 2, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.5 του Ν. 3986/2011,

το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μείωση των ωρών εργασίας μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του για διάστημα μέχρι 5 έτη.