ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΙΤΗΘΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΝ ΚΑΤΕΙΧΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΥ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ;

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ 3-6/10
October 4, 2019
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
October 7, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,

υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του

δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.