ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ»;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STAND BY ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STAND BY ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμβαση «μίας ημέρας» είναι εκείνη

που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου με αποκλειστική διάρκεια μία ημέρα. Η έναρξη της τοποθετείται ακριβώς πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης και η λήξη της ταυτίζεται με την λήξη της ημερήσιας απασχόλησης. Συνήθως μία τέτοια σύμβαση συνάπτεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του εργοδότη που συνδέονται με την έκτακτη και ευκαιριακή σώρευση φόρτου εργασίας ή με την εκτέλεση ορισμένου έργου. Ο εργαζόμενος εξοφλείται μισθολογικά μετά την αποχώρησή του. Τότε, λύεται ο συμβατικό δεσμός αυτοδικαίως. Αν ο μισθωτός χρειαστεί να παράσχει ξανά τις υπηρεσίες του, συνάπτεται νέα σύμβαση. Κάθε σύμβαση «μίας ημέρας» είναι μία νέα εξ ολοκλήρου σύμβαση.