ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
October 28, 2019
ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
October 29, 2019
Share

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα,

επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Για τη χορήγηση μεγαλύτερης διάρκειας άδειας άνευ αποδοχών, έως και μέχρι 5 έτη, απαιτείται η συνδρομή σοβαρών ιδιωτικών λόγων, σε συνδυασμό με την αίτηση του υπαλλήλου και τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.