ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

test article
September 11, 2018
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

που έγινε στο όνομα του νομικού προσώπου από πρόσωπο ή όργανο που δεν είχε εξουσία να καταγγείλει την σύμβαση είναι ανυπόστατη (δηλαδή, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ). Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο δεν έχει ευθύνη για την πληρωμή μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενο, ο οποίος έπαυσε να προσέρχεται στην θέση του μετά την ανυπόστατη καταγγελία. Αν όμως το νομικό πρόσωπο αρνηθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού που τις προσφέρει, το νομικό πρόσωπο περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει τις αντίστοιχες αποδοχές υπερημερίας.