ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ;

test article
September 11, 2018
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
test article
September 11, 2018
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία εργασιακής σύμβασης πρέπει να είναι ξεκάθαρη,

δηλαδή να περιέχει σαφή επιθυμία του καταγγέλλοντος να λύσει την σύμβαση. Με αυτό τον τρόπο δε δημιουργείται καμία αμφιβολία στον αντισυμβαλλόμενο ως προς την λύση της σύμβασης. Η καταγγελία, λοιπόν, δεν επιδέχεται αίρεση (δηλαδή κάποια προϋπόθεση από την οποία να εξαρτάται, όπως π.χ. την επέλευση κάποιου γεγονότος), καθώς η προσθήκη αυτής δημιουργεί αβεβαιότητα. Επιτρέπεται, βέβαια, αίρεση στη δεύτερη κατά σειρά καταγγελία που προβαίνει ο καταγγέλλων επικουρικά (η οποία και ισχύει μόνο εφόσον η πρώτη ακυρωθεί), στην περίπτωση που η προηγούμενη καταγγελία κριθεί από το δικαστήριο άκυρη.