Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΕΘΕΣΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΙ. ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ;

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
September 11, 2018
ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Share

Πρόκειται για ένα θέμα που εξετάζεται κατά περίπτωση.

Γενικότερα, ο εργοδότης, στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος, έχει την εξουσία να ορίζει τον τόπο παροχής εργασίας. Αν η επιχείρηση έχει περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, μπορεί να τοποθετεί ή και να μεταθέτει κάθε υπάλληλο, εκτός αν αυτό το δικαίωμα αποκλείεται από την σύμβαση ή ασκείται καταχρηστικά (δηλαδή με τρόπο υπερβολικό).

Η άρνηση του μισθωτού να εργαστεί αλλού θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας (παραίτηση). Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση του εργαζομένου σε άλλον τόπο χωρίς τη συγκατάθεσή του αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη του, εφόσον η σύμβαση εργασίας δεν προβλέπει το αντίθετο.

Το ότι ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του για μεγάλο διάστημα σε ορισμένο τόπο δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ισχύει το αμετάθετο. Παρ’ όλα αυτά, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αναστάτωση που προκαλεί στον εργαζόμενο η μεταβολή του τόπου παροχής εργασίας και να προσπαθεί να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες της μεταβολής αυτής.