ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ 3-6/10

Share

“Αναζητείται ο χρόνος και ο τόπος εργασίας, στη νέα ψηφιακή και ηλεκτρονική εργασία της 4ης βιομηχανικής επανάστασης”

Ο Δικηγόρος – Εργατολόγος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και σύντομα θα σας έχουμε βασικές αναφορές, τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα.