ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
September 11, 2018
ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Share

Η αμοιβή των εργαζομένων εξαρτάται πάντα από τη χρονική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής τους.

Κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για μείωση του ωραρίου απασχόλησης και ανάλογη μείωση αποδοχών είναι έγκυρη, εφόσον καταρτίζεται εγγράφως. Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί μονομερώς, δηλαδή χωρίς ειδική συμφωνία με τον εργαζόμενο, στη μείωση του ωραρίου και των αποδοχών προκαλώντας οικονομική ή ηθική βλάβη στον μισθωτό, γίνεται λόγος για μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας του.

Τότε  ο εργαζόμενος μπορεί, είτε να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία και να αξιώσει ό,τι ο νόμος ορίζει, είτε να αποκρούσει την μεταβολή και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προηγουμένως καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τον εργοδότη υπερήμερο, αν αρνηθεί τις υπηρεσίες του.