ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ
September 11, 2018
Share

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί νωρίτερα, μόνο αν συντρέξει σπουδαίος λόγος,

δηλαδή περιστατικά εξ αιτίας των οποίων δεν είναι δυνατόν κατά αντικειμενική κρίση να αξιωθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους η συνέχιση της σύμβασης εργασίας μέχρι τη λήξη της. Ο σπουδαίος λόγος δεν είναι απαραίτητο να έχει ως αιτία μόνο την παραβίαση ουσιωδών όρων της σύμβασης, αλλά αρκεί και η παραβίαση των παρεπόμενων πάντοτε όμως ουσιωδών υποχρεώσεων της σύμβασης.