ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΦΕΥΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η εργασιακή σύμβαση που προβλέπει αυτοδίκαιη λήξη της με τη συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας του εργαζόμενου

είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει χωρίς να συντρέχει εκ μέρους του εργοδότη υποχρέωση προειδοποίησης ή καταβολής αποζημίωσης. Είναι όμως, δυνατό η εν λόγω σύμβαση (χωρίς να χάνει το χαρακτήρα της ως ορισμένου χρόνου) να προβλέπει, υπό όρους, παράταση της ισχύος της, μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, το οποίο και πάλι οριοθετεί την ελάχιστη διάρκειά της. Συνεπώς, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται κατά το χρόνο της παράτασης.

Τέλος, υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα της συνέχισης της προσφοράς εργασίας και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με συμφωνία των πλευρών, οπότε θεωρείται ότι συνάπτεται νέα σύμβαση, η οποία (αν η διάρκειά της δεν καθοριστεί από τα μέρη) είναι αορίστου χρόνου.