ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
October 20, 2019
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΑ
October 21, 2019
Share

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα,

επιτρέπεται η χορήγηση στους υπαλλήλους άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) έτη, ύστερα από αίτησή τους για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Η χορήγηση της ωστόσο, θα κριθεί και από τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.