ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ;
October 10, 2019
3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
October 12, 2019
Share

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα,

η άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας έως πέντε έτη χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι ετών.