ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΑ ΚΑΡΤ ΜΕ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
November 10, 2019
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
November 11, 2019
Share

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Υπαλληλικού Κώδικα,

ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής τετράμηνης άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ως άνω νόμου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

Ο χρόνος απουσίας των υπαλλήλων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας δηλαδή, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνο ως προς τους τέσσερις μήνες, ήτοι την προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια της γονικής άδειας άνευ αποδοχών.