ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ KΑΙ ΑΝΩ;

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
October 29, 2019
ΑΥΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
October 31, 2019
ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
October 29, 2019
ΑΥΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
October 31, 2019
Share

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα,

στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, διάστημα τριών μηνών της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, χορηγείται με πλήρεις αποδοχές.

Στην ως άνω διάταξη δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι το τρίμηνο λόγω γέννησης τρίτου παιδιού και άνω, χορηγείται μόνο για το τρίτο τέκνο και διευκρινίζεται εκ νέου ότι στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά.