ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/2013: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ
September 11, 2018
Δοκιμαστικό Άρθρο 1
September 11, 2018
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/2013: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ
September 11, 2018
Δοκιμαστικό Άρθρο 1
September 11, 2018
Share

Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, με πρόσφατη απόφασή του,

έκρινε παράνομη και καταχρηστική την επιβολή εκ περιτροπής εργασίας μιας ημέρας στους εργαζόμενους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ», κρίνοντας ότι δεν υφίστατο αντίστοιχη μείωση της δραστηριότητας του εργοδότη, η οποία να δικαιολογούσε τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό της εργασίας του προσωπικού του, υποχρεώνοντας την εταιρία να καταβάλει στους εργαζόμενους το σύνολο των αποδοχών τους για το επίδικο χρονικό διάστημα.