ΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
July 12, 2022
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
July 13, 2022
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
July 12, 2022
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
July 13, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Αξίζει να επισημανθεί ότι όταν καλείται ένας δημόσιος υπάλληλος σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, κατ’ αρχάς, δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ακόμα πειθαρχική δίωξη. Η Ε.Δ.Ε., εντάσσεται σ’ ένα πολύ προγενέστερο χρόνο της πειθαρχικής δίωξης, με στόχο τη συλλογή στοιχείων, για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί και την εξακρίβωση των κατηγοριών. Η παράσταση του δημοσίου υπαλλήλου με δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική.

Παρά τα ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι είναι νόμιμη και λαμβάνεται υπόψη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ανωμοτί μαρτυρική κατάθεση του υπαλλήλου, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, ληφθείσα κατά την ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), έστω και αν λήφθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός εάν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, το οποίο όμως απορρίφθηκε.

Συγκεκριμένα, σε απόφαση του (ΣτΕ 2420/2018), το Συμβούλιο της  Επικρατείας επιβεβαίωσε τα άνω, δεχόμενο ότι  «λαμβάνεται υπόψη κατάθεση με τα ως άνω χαρακτηριστικά, εφόσον ο δημόσιος υπάλληλος κατέθεσε οικειοθελώς, χωρίς να υποβληθεί σε άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό (πρβλ. ΣτΕ 689/2009 7μ. σκ. 9) και χωρίς να αντιλέξει (πρβλ. ΣτΕ 3481/2014 σκ. 5)». Μάλιστα, έκρινε ότι αυτή η πρακτική του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν προσκρούσει στην αρχή της μη αυτοενεχοποίησης και στο δικαίωμα σιωπής.

Συμπερασματικά, αξιολογώντας τη θέση του Συμβουλίου Επικρατείας για τη σημαντικότητα των ευρημάτων – πορισμάτων της Ε.Δ.Ε., κρίνεται σώφρον, ο δημόσιος υπάλληλος κατά του οποίου διενεργείται Ε.Δ.Ε., να μην την αντιμετωπίζει ως μια τυπική διαδικασία, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Αντιθέτως, προτρέπεται, να υποβάλλει αίτημα παράστασης με δικηγόρο, για να μπορεί να τύχει της καλύτερης δυνατής διαχείρισης και  οργάνωσης της νομικής άμυνάς του.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.