Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

Ο Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
September 11, 2018
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΦΕΥΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Πάγια είναι πλέον η άποψη που έχει διαμορφωθεί στη νομολογία,

ότι μόνη η διάλυση της επιχείρησης είτε επέρχεται οικειοθελώς (π.χ. για οικονομικούς λόγους) είτε συνεπεία περιστατικού ανωτέρας βίας, δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτήν και δε συνεπάγεται αυτομάτως τη λύση τους. Συνεπώς, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται για να είναι έγκυρη η απόλυση των μισθωτών να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος για την απόλυση (έγγραφη καταγγελία, καταβολή αποζημίωσης κλπ.), σε αντίθετη δε περίπτωση (μη τήρησης) δεν υπάρχει έγκυρη απόλυση, με τις συνέπειες που το γεγονός αυτό επιφέρει.