ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
October 15, 2019
Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
October 16, 2019
Share

Τι φέρνει η νέα “Εργάνη”. Τον Νοέμβριο στη Βουλή νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως είναι το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα εργασίας, θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναβάθμιση της “Εργάνης” που έρχεται τον προσεχή Νοέμβριο στη Βουλή.

Μετά από την σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι ανταποκρίθηκαν, έστειλαν τις προτάσεις τους και στο υπουργείο συστάθηκε επιστημονική ομάδα εργασίας για να μελετήσει τις προτάσεις αυτές και να καταλήξει σε θεσμικές και τεχνικές αλλαγές του Πληροφοριακού Συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι άξονες προτεραιότητας πάνω στους οποίους θα βασιστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία είναι :

  • ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα εργασία.
  • δραστική απλοποίηση και αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση επιμέρους λειτουργιών και οδηγιών χρήσης
  • κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου (νόμοι, κανονιστικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι) για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας
  • ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του συστήματος, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία
  • βελτίωση διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία
  • αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μείωση κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, συστάθηκε Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, υπό την Γενική Γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη για την επεξεργασία των προτάσεων που υπεβλήθησαν. Στόχος είναι η ομάδα εργασίας να διαμορφώσει σε ένα μήνα –  έως 10.11.2019- μια δέσμη θεσμικών, κανονιστικών και τεχνικών/παραμετρικών αλλαγών, οδηγώντας εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 σε νομοθετική πρωτοβουλία για το «Εργάνη ΙΙ».

Συντάκτης: Δικηγόρος-Εργατολόγος