ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
October 14, 2019
ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
October 15, 2019
Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Σύμφωνα με το άρθρο 114  του Υπαλληλικού Κώδικα, ορίζεται ότι: «1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 2. … 3. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε  αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως  προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την  αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. 4. …».

Επειδή, από τις παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 114 του Υ.Κ., καθίσταται σαφές ότι, η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη, κυρίως όμως από την ποινική  δίκη. Περαιτέρω, όταν σε αμετάκλητη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον έφεση και αναίρεση, απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο  απαλλακτικό βούλευμα, διαπιστώνεται ρητώς η ύπαρξη ή η ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών,  τα οποία στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, αυτά  γίνονται δεκτά στην πειθαρχική δίκη.

Εξάλλου, η δέσμευση του πειθαρχικού δικαστή από την αθωωτική ή καταδικαστική ποινική απόφαση συντρέχει υπό  την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά, για τα οποία διώχθηκε ποινικά ο υπάλληλος, αλλά  αθωώθηκε, ή καταδικάστηκε,  ταυτίζονται πλήρως με αυτά, για τα οποία ασκήθηκε σε αυτόν η πειθαρχική δίωξη. Τα άνω αποτελούν πάγια και συνεπή θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως επιβεβαιώνει και η πλέον πρόσφατη απόφαση του με αριθμό 916/2019.

Περαιτέρω κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, όπως ερμηνεύονται υπό το φως του άρθρου 6 παράγραφος 2 της Συμβάσεως της Ρώμης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α΄ 256), ο πειθαρχικός δικαστής δεσμεύεται από την αθωωτική ποινική απόφαση ανεξαρτήτως αν τούτο εξέφερε κρίση μετά ή άνευ αμφιβολιών (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ της 27ης Σεπτεμβρίου 2007-υπόθεση … κατά Ελλάδος ).

Τονίζεται ότι τα άνω εφαρμόζονται τόσο επί των υπαλλήλων που συνδέονται με το Δημόσιο αφενός με σχέση δημοσίου δικαίου, αφετέρου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑX).


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.