ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
October 18, 2019
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
October 18, 2019
Share

Τον Νοέμβριο με το μεγάλο νομοσχέδιο για την “Εργάνη” ΙΙ

έρχεται η θεσμοθέτηση του ψηφιακού ωραρίου και της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Σε πρώτη φάση το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ σε δεύτερο χρόνο στόχος είναι να επεκταθεί παντού και υποχρεωτικά. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για τις τεχνικές παραμέτρους της νέας μεθόδου ελέγχου του πραγματικού ωραρίου και των υπερωριών ολοκληρώθηκε και στο υπουργείο συστάθηκε επιστημονική ομάδα εργασίας για να μελετήσει τις προτάσεις και να καταλήξει σε θεσμικές και τεχνικές αλλαγές του Πληροφοριακού Συστήματος. Κορυφαία αλλαγή θα είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα “Εργάνη” νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα εργασίας.

Οι ηλεκτρονικές κάρτες εργασίας εισόδου – εξόδου των εργαζομένων αναμένεται να είναι διασυνδεδεμένες ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο με την “Εργάνη” ώστε να διαπιστώνεται μέσω του νέου αυτού ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήματος το αληθές ωράριο απασχόλησης του μισθωτού. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η υποδηλωμένη εργασία, η αδήλωτη υπερωρία και άλλες μορφές παραβατικότητας. Δεν αποκλείεται να ακολουθηθεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που είχε θεσμοθετηθεί το 2011 αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη : ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού με ωρομέτρηση και διαβίβαση στοιχείων με ψηφιακό τρόπο στην “Εργάνη” και μέσω αυτής πιθανότατα στον ΕΦΚΑ όπως επίσης ενδεχομένως και στην ΑΑΔΕ. Έτσι αναμένεται να “χτιστεί” ένα  ολοκληρωμένο πλέγμα ελέγχου του κράτους επί της μισθωτής απασχόλησης.

Στο τραπέζι βρίσκεται άλλωστε και η διασύνδεση του συστήματος της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΕΦΚΑ όπως και των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», ώστε να μπορούν να συνδυάζονται και να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα για την εργασία και ασφάλιση των μισθωτών. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αναζητείται η βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του “Εργάνη” με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΠΔ υποβάλλεται από τον εργοδότη στον ΕΦΚΑ και περιλαμβάνει στοιχεία για το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου (ποιες μέρες και ώρες απασχολείται), την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, το ύψος των εισφορών. Η εισαγωγή της κάρτας εργασίας θα επιτρέπει υπό προυποθέσεις τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων που δηλώνονται σε ΑΠΔ και «Εργάνη».

Το μέτρο της «κάρτας εργασίας» στον ιδιωτικό τομέα είχε θεσμοθετηθεί αρχικά το 2011, αλλά δεν έφτασε να υλοποιηθεί ενώ δεν εκδόθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως τότε το είχαν “μπλοκάρει” τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών. Το σύστημα του 2011 απέδιδε στις επιχειρήσεις την ευθύνη να ενημερώνουν καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο το τότε ΙΚΑ για το χρόνο εργασίας, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της επιχείρησης με τη χρήση κάρτας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση και διαβίβαση στοιχείων με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ). Τα στοιχεία της κάρτας εργασίας θα διασταυρώνονταν με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Α.Π.Δ., ενώ προβλέπονταν διασύνδεση με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Εργασίας και με τα πληροφοριακά συστήματα ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ.

Όπως και τώρα έτσι και το 2011 προβλέπονταν αρχικά το μέτρο να εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και είδη επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά εντάσσονταν στην κάρτα εργασίας παρέχονταν έκπτωση 10% στις ασφαλιστικές εισφορές εφόσον τις κατέβαλλαν εμπρόθεσμα (μετά από οικονομική μελέτη της ΓΓΚΑ). Παράλληλα προβλέπονταν πρόστιμα και ποινές για όσες επιχειρήσεις εντάσσονταν αλλά δεν εφάρμοζαν σωστά το σύστημα της κάρτας. Η τότε διάταξη προέβλεπε μάλιστα και πρόστιμο για τον ίδιο τον εργαζόμενο ύψους 200 ευρώ αν δεν έκανε χρήση της κάρτας του (στην επιχείρηση επιβάλλονταν αντίστοιχα πρόστιμο 400 ευρώ). Η πρόβλεψη αυτή, που μετέφερε μερίδιο της ευθύνης στον εργαζόμενο και μάλιστα προέβλεπε συγκεκριμένο πρόστιμο ήταν και το μεγάλο “αγκάθι” που προκάλεσε τις αντιδράσεις των συνδικάτων, τα οποία τότε ζητούσαν την απόσυρση της εν λόγω πρόβλεψης ώστε να βρεθεί κοινός τόπος συμφωνίας για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας…

Η ενεργοποίηση και επέκταση της διάταξης προέβλεπε γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έκδοση υπουργικής απόφασης για μια σειρά από θέματα, όπως τα συστήματα καταγραφής, τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο και τα στοιχεία επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που θα ετύγχαναν επεξεργασίας, το πως θα γινόταν η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση των δεδομένων, ποια θα ήταν η διάρκεια αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής κ.α.

Εκτός από την έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (γνωμοδότηση ως προς τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων) η επέκταση του συστήματος του 2011 προέβλεπε και μια αναλογιστική μελέτη, στη βάση της διαπίστωσης της ωφέλειας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από τη ρύθμιση αυτή. Ειδικότερα αναφέρονταν πως “η υλοποίηση, διατήρηση και επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου συναρτάται με την επίτευξη καθαρού θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος στο Ασφαλιστικό Σύστημα από την εφαρμογή του”

Δικηγόρος – Εργατολόγος