ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 55 ΜΕΧΡΙ ΤΑ 62 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
October 22, 2019
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
October 23, 2019
Share
Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο

Όπως είναι ήδη γνωστό στην κοινότητα των ασφαλισμένων και υποψήφιων συνταξιούχων, oι αλματώδεις αυξήσεις των ηλικιακών ορίων, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης (ακόμη και με τη χρήση εξαγορών πλασματικών ετών), «ωθούν» σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη συνταξιοδότηση στα γενικά όρια ηλικίας, δηλαδή τα 62 και τα 67.

Σημειωτέον ότι, στα 62 ηλικιακά έτη, η πλήρης συνταξιοδότηση γίνεται εφικτή, κατά κανόνα, με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες), εκτός εάν προβλέπεται, εκ του Καταστατικού του Ταμείου, δυνατότητα μειωμένης σύνταξης (π.χ στο ΙΚΑ), η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να αποτελεί μια πολύ συνειδητή επιλογή, μετά την έκδοση του Νόμου Κατρούγκαλου, καθώς διαπιστώνεται ότι τα ποσά των συντάξεων, ακόμη και υπό συνθήκες πλήρους συνταξιοδότησης, είναι συμπιεσμένα προς τα κάτω, λόγω των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης.

Ωστόσο, παρά την έκδοση των Ν. 4336/2015 και 4387/2016, δυνατότητες και ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση πριν τα 62 και τα 67 υπάρχουν ακόμη και σήμερα, εφόσον ο κάθε ασφαλισμένος, είτε ατομικά, είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου επί των κοινωνικοασφαλιστικών, καταρτίσει ορθώς το ασφαλιστικό του ιστορικό και αξιολογήσει με προσοχή το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες συνταξιοδότησης που του παρέχει, ώστε, στη συνέχεια, να προχωρήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή στην ενεργοποίηση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Η όποια επιλογή ακολουθηθεί από κάθε ασφαλισμένο θα πρέπει φυσικά να τελεί σε άμεση συνάρτηση με την εκτίμηση του ύψους των μεικτών μισθολογικών αποδοχών που ελάμβανε κατά τα τελευταία έτη του εργάσιμου βίου (τουλάχιστον από το 2002 και μετά), αλλά και την αξιοποίηση του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου του (σε ένα ή περισσότερα Ταμεία), ώστε να είναι ρεαλιστική και, κυρίως, προσοδοφόρα για τον ίδιο.

 

Ποιες είναι, όμως, εκείνες οι κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν ακόμη και σήμερα να επιτύχουν πρόωρη συνταξιοδότηση (πριν τα 62);

 

  1. Μητέρες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με ανήλικα τέκνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2016 56,9 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2017 58,5 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2017 59,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 57 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 58,3 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2018 60,2 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2018 60,2 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2018 61 ετών (μειωμένη)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2016 56,9 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 57 ετών το 2016 59,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2016 58 ετών (μειωμένη)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2017 59,6 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 60 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 60,11 ετών (πλήρης)

 

  1. Μητέρες/Πατέρες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με ανήλικα τέκνα στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

           

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2016 56,9 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

      

         Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

           

 

Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2016 56,9 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

        

  Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

           

 

Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

        

  Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

          

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

  1. Τρίτεκνοι/ες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

         

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

         

 

Τρίτεκνη σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2010 —– ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2016 56,9 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

  1. Άνδρες/γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με 25ετία στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Άνδρας/γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2011 56 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 57,5 ετών (μειωμένη)
Άνδρας/γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2011 56 ετών το 2016 58,9 ετών (μειωμένη)
Άνδρας/γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2012 58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 59,2 ετών (μειωμένη)
Γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2010 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (μειωμένη)

 

Γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2016 58 ετών (μειωμένη)

 

Γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2017 59,6 ετών (μειωμένη)
Γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2018 61 ετών (μειωμένη)

 

Άνδρας/γυναίκα δημόσιος υπάλληλος 25ετία μέχρι 31/12/2011 56 ετών το 2018 61,6 ετών (μειωμένη)

 

  1. Άνδρες/γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με 35ετία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

   

       Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

          

 

Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 58,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2016 59 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

       

   Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

          

 

Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 59,5 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2016 59,9 ετών (πλήρης)

 

Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2018 60 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δημόσιο ή ΔΕΚΟ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2018 60,6 ετών (πλήρης)

 

  1. Άνδρες/γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με 35ετία στον ΟΑΕΕ
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

         

Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

          

 

Άνδρας/γυναίκα στον τ. ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

60 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 60,3 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

60 ετών το 2016 60,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

60 ετών το 2017 60,9 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

60 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Άνδρας/γυναίκα στον τ. ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

60 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 60,3 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

60 ετών το 2016 60,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

60 ετών το 2017 60,9 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στον τ.ΟΑΕΕ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

60 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

  1. Μητέρες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) στο Ταμείο Νομικών
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ. ΤΑΝ 21,6 έτη μέχρι 31/12/2010 50 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ

 

21,6 έτη μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2016 56,9 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ

 

21,6 έτη μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ

 

21,6 έτη μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

       

   Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

           

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ. ΤΑΝ 22 έτη μέχρι 31/12/2011 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22 έτη μέχρι 31/12/2011 55 ετών το 2016 58 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22 έτη μέχρι 31/12/2011 55 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22 έτη μέχρι 31/12/2011 55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22,6 έτη μέχρι 31/12/2012 58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 59,2 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22,6 έτη μέχρι 31/12/2012 58 ετών το 2016 60,3 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΤΑΝ 22,6 έτη μέχρι 31/12/2012 58 ετών το 2017 61,5 ετών (πλήρης)

 

  1. Γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 4.500 ημέρες ασφάλισης
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

          Δυνατότητα

     Συνταξιοδότησης

 

Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010 55 ετών από 19/08/2010 μέχρι 31/12/2010

 

60 και 11 μήνες (πλήρης)

(λόγω συμπλήρωσης του 60ου ηλικιακού έτους από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015)

 

Για τα ερωτήματα σας σχετικά με ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.


* Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού τους.