ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 55 ΜΕΧΡΙ ΤΑ 62 (ΠΙΝΑΚΕΣ)
October 23, 2019
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ)
October 23, 2019
Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Η  ανάκληση μιας ευμενούς πράξης,

(από την οποία έχουν απορρεύσει δικαιώματα για τον διοικούμενο, ή έχει ρυθμιστεί ευνοϊκά για αυτόν μια έννομη σχέση), μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από τη διαπίστωση της παρανομίας είναι μη νόμιμη. Ως εύλογος χρόνος για την ανάκληση διοικητικών πράξεων θεωρείται, κατ’ αρχήν η πενταετία από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τον α. ν. 261/1968.

Στην πράξη δε παρατηρείται ότι, η Διοίκηση,

μολονότι διαπιστώνει εγκαίρως την παρανομία που αποτελεί τον λόγο ανάκλησης ευμενούς για τον πολίτη πράξης, εντούτοις αδρανεί επί μακρό χρονικό διάστημα χωρίς να εκδίδει την ανακλητική πράξη, δημιουργώντας έτσι στον διοικούμενο την εύλογη και άξιας προστασίας πεποίθηση ότι η πράξη είναι νομίμως εκδοθείσα και διατηρούμενη σε ισχύ. Σε τούτη την περίπτωση, όταν η Διοίκηση επανέλθει μετά την πάροδο της πενταετίας, στην εξέταση του ζητήματος, αποφασίζοντας την ανάκληση της ευμενούς πράξης, θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση υπέρβασης του εύλογου χρόνου εντός του οποίου μπορούσε να ανακαλέσει την πράξη. Ως εκ τούτου η ανακλητική πράξη τυγχάνει ακυρωτέα.

Με άλλα λόγια, η Διοίκηση δεν μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα,

καταπατώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, ανατρέποντας τις έννομες σχέσεις τους, καταργώντας έννομα δικαιώματά τους, μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος, ακόμα και αν πράγματι η πράξη από την οποία απορρέει το δικαίωμα ή η ευμενής ρύθμιση είναι παράνομη.

Στην περίπτωση που η Διοίκηση και τα όργανά της, δεν συμμορφωθούν

με τους άνω κανόνες περί ανάκλησης, η ανάκληση της πράξης είναι παράνομη, μπορεί να προσβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τον θιγόμενο διοικούμενο. Η προθεσμία άρχεται από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της, ή άλλως της πραγματικής γνώσης του περιεχομένου της από τον πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, ο διοικούμενος διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά, με άσκηση αγωγής την αποζημίωση του, από την εκτέλεση της παράνομης ανακλητικής πράξης, σκοπώντας την αποκατάσταση τόσο της υλικής όσο και της ηθικής ζημίας που υπέστη.

Τέλος, κατ’ εξαίρεση ανάκληση παράνομης πράξης

χωρίς τον χρονικό περιορισμό της πενταετίας, γίνεται δεκτό ότι επιτρέπεται όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή η έκδοση της πράξη στηρίχθηκε εξ αρχής σε δόλια και απατηλή συμπεριφορά του διοικουμένου. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να εμπεριέχεται στην ανακλητική πράξη, πλήρης και ειδική αιτιολογία προς τούτο, ειδάλλως είναι ακυρωτέα.

*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.