ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΣΕ