Η “ΕΥΕΛΙΞΙΑ” ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

Η ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
October 24, 2019
Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
October 25, 2019
Share
Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο

Η “ευελιξία” (flexibility) που μεταδόθηκε αβίαστα και με σχετική ευκολία (απόρροια και των ευμενών νομοθετικών ρυθμίσεων) στις εργασιακές σχέσεις τα μνημονιακά έτη της κρίσης φαίνεται ότι συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα της ακόμη και στα χρόνια εξόδου από εκείνη. Η σύναψη σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης και μάλιστα με ικανοποιητικές αποδοχές τείνει να γίνει σπάνιο φαινόμενο, γεγονός που συντελεί αναμφισβήτητα στη διαρκή και άναρχη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, υπό το καθεστώς της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας για το μέλλον. Επίσης, παρατηρείται ολοένα και περισσότερο ότι η ευελιξία αυτή μάλλον καλλιεργεί…..εντάσεις και διενέξεις στον εργασιακό χώρο, ενώ αμφιβολίες εγείρονται αναφορικά με την ενίσχυση της αποδοτικότητας εντός της επιχείρησης, ελλείψει ουσιαστικών κινήτρων για την παραμονή, αλλά και την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού.

Όπως διαπιστώθηκε προσφάτως, μόνο το Σεπτέμβριο έγιναν 7.000 μετατροπές συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εργοδοτών της χώρας προσλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία, μεγαλώνοντας καθημερινά “τη γενιά των 300 ευρώ”.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρονική διάρκεια της απασχόλησης του εργαζομένου εξαρτάται από  το ωράριο εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στις ώρες ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του. Αν ο χρόνος εργασίας του μισθωτού είναι μικρότερος από τον κανονικό, με μικρότερες αποδοχές αντίστοιχα, τότε ο εργαζόμενος παρέχει εργασία του υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Από την άλλη, η εκ περιτροπής εργασία αποτελεί προσφορά εργασίας από τον εργαζόμενο, κατά πλήρες ωράριο, αλλά με λιγότερες ημέρες εργασίας για την βδομάδα, το δεκαπενθήμερο, τον μήνα ή το έτος. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν μόνο στο χρόνο απασχόλησης του. Για τον χρόνο που δεν εργάστηκε, δεν δικαιούται μισθό.

Οι κύριες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η εκ περιτροπής απασχόληση που εφαρμόζει ένας εργοδότης στην επιχείρησή του, είναι οι ακόλουθες:
  1. Αδυναμία από τη μεριά του εργοδότη να απασχολεί πλήρως τον εργαζόμενό του.
  2. Ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Όσον αφορά στον περιορισμό της δραστηριότητας του εργοδότη: ως τέτοιος δεν νοείται ο περιορισμός του κύκλου των εργασιών της επιχείρησης, που δεν συνιστά επαναλαμβανόμενο εποχικό φαινόμενο οφειλόμενο στο είδος της επιχείρησης ή στο είδος των προϊόντων της, αγαθών και υπηρεσιών, εξαιτίας του οποίου γεννώνται οικονομικοί λόγοι που παρέχουν στον εργοδότη το δικαίωμα να προβεί σε ομαδικές απολύσεις. Η αιτία που προκαλεί τον περιορισμό της δραστηριότητας του εργοδότη αποτελεί γεγονός που δικαιολογεί την αναδιοργάνωση της επιχείρησης και επιβάλλει μείωση προσωπικού για οικονομοτεχνικούς λόγους, επειδή καθιστά ιδιαίτερα υψηλές τις δαπάνες του προσωπικού. Δεν συντρέχει, ως εκ τούτου, περιορισμός της δραστηριότητας του εργοδότη, όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές ή ταμειακές δυσκολίες ή προβλήματα ρευστότητας, ούτε όταν η μείωση των εργασιών της επιχείρησης συνιστά, όπως αναφέρθηκε, αναμενόμενο εποχικό φαινόμενο. Αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ανακριβής ο ισχυρισμός του εργοδότη, σχετικά με τον περιορισμό της δραστηριότητας της επιχείρησής του, η επιβολή τής εκ περιτροπής εργασίας καθίσταται άκυρη και οι εργαζόμενοι δύνανται να διεκδικήσουν όλες τις αποδοχές τους.

Εν κατακλείδι, στη μερική απασχόληση ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερες ώρες την ημέρα από το κανονικό ημερήσιο ωράριο, ενώ στην εκ περιτροπής εργασία λιγότερες μέρες. Σημειωτέον ότι η σύμβαση εκ περιτροπής απασχόληση είναι μία ειδικότερη μορφή της σύμβασης μερικής απασχόλησης.

Για τα ερωτήματα σας σχετικά με ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.


* Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού τους.