ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ