ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ)
October 23, 2019
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
October 23, 2019

smiling mother and little daughter in wheelchair using laptop together at home

Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Ανακαλούνται στο σύνολό τους οι εγκύκλιου του 2007 και 2008, οι οποίες προέβλεπαν στην περίπτωση που ο υπάλληλος και το τέκνο αυτού διαθέτουν αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, ο υπάλληλος δεν δικαιούται να λάβει σωρευτικά ειδική άδεια των 22 ημερών και μειωμένο ωράριο, ενώ στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνο ένας από τους δύο μπορεί να κάνει χρήση των προστατευτικών διατάξεων του νόμου, με κοινή δήλωσή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες τους.

Με τη με αριθμ. Πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431/ 03-04-2019, νέα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες μέρες το χρόνο, καθώς και η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα, αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα κάθε γονέα – υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας του που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων. Επομένως, αθροιστικά μπορεί να κάνει χρήση  των διευκολύνσεων (μειωμένο ωράριο και ειδική άδεια), ο υπάλληλος, εφόσον τηρούνται οι εκ του νόμου ρητές και αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ δύνανται να χορηγηθούν και στους δύο γονείς, εφόσον διαθέτουν  δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

Κρίνεται σπουδαίο να σημειωθεί δε ότι, η ειδική άδεια 22 ημερών ανά έτος δικαιούνται υπάλληλοι που πάσχουν, ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, ή χρήζει περιοδικής και τακτικής νοσηλείας, στους έχοντες τέκνα, που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN, ή  Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα, ή ενήλικα και δεν εργάζονται.

Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς όμως την αντίστοιχη και ανάλογη περικοπή των αποδοχών, ισχύει για τους υπαλλήλους με τέκνο που πάσχει από πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Μάλιστα, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ελλείψει σχετικού ηλικιακού περιορισμού, το βοηθητικό μέτρο ισχύει ανεξαρτήτως αν το τέκνο είναι ενήλικο, ή ανήλικο,  ή συνοικεί με τον γονέα, ή εργάζεται, ή  είναι φοιτητής, ή έχει τη δική του οικογένεια, ή αυτοσυντηρείται.

Το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται και στους έχοντες παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω , ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, που συντηρεί και διατρέφει.

Η τοιαύτη μείωση ωραρίου ισχύει και στις περιπτώσεις τυφλών, τετραπληγικών- παραπληγικών, νεφροπαθών τελευταίου σταδίου, καθώς και στους έχοντες υπαλλήλους αναπηρία ποσοστού 67% και άνω.

Ειδικώς στους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο ώρες την ημέρα.

Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται στους τακτικούς μόνιμους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.