ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
September 11, 2018
Share

Με ανακοίνωσή του ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι

“από τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα στοιχεία, μεγάλος αριθμός Συνταξιούχων Ανασφάλιστων Υπερηλίκων με χώρα γέννησης την Ελλάδα, που ήταν υπόχρεοι να υποβάλλουν δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 μέχρι 23-8-2013, δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση αυτή. Προς αποφυγή δημιουργίας αναστάτωσης σε συνταξιούχους που για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας δεν υπέβαλαν τα δικαιολογητικά, παρατείνεται εκ νέου η ημερομηνία υποβολής και ορίζεται ως τελευταία προθεσμία η 27-9-2013. Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα ανασταλεί από 1-11-2013 η καταβολή της σύνταξης”.