ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥΔΗΣ ΜΗΝΥΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
September 11, 2018
Share

Πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών

εξαφάνισε απόφαση του Πρωτοδικείου, που είχε απορρίψει αγωγή εργαζομένης με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της και μισθούς υπερημερίας. Στην προκειμένη περίπτωση η εργαζομένη είχε απολυθεί χωρίς αποζημίωση κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε σε βάρος της ο εργοδότης . Το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε ότι η μήνυση ήταν βάσιμη και άρα δικαίως απολύθηκε η εργαζομένη χωρίς αποζημίωση, το Εφετείο, όμως, έκρινε τελεσίδικα ότι η μήνυση υποβλήθηκε προσχηματικά και ότι πραγματικός λόγος της απόλυσης ήταν η  διεκδίκηση από την εργαζομένη νομίμων δικαιωμάτων της και όχι η αξιόποινη πράξη που δήθεν διέπραξε και που προσχηματικά της καταλόγισε ο εργοδότης.