ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
September 11, 2018
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις των εργατικών δικαστηρίων

κρίθηκε ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και α) ο τραυματισμός μισθωτού κατά τη μεταφορά από την κατοικία του στον τόπο εργασίας με μεταφορικό μέσο του εργοδότη, β) κατά το χρόνο επιστροφής στον τόπο εργασίας, μετά από εκτέλεση υπηρεσίας για τον εργοδότη και γ) κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής της εργασίας. Αυτές οι περιπτώσεις και άλλες που άπτονται πιο εξειδικευμένων ζητημάτων (πάντα αναφορικά με την έννοια της ύπαρξης ή όχι εργατικού ατυχήματος), αποδεικνύουν την από ετών κατεύθυνση των δικαστικών αποφάσεων για την παροχή διαρκώς και πιο διευρυμένης προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων.