ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
November 3, 2019
ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
November 3, 2019
Share

Χαρακτηρίζεται παράνομη ως καταχρηστική

η απόλυση για ταπεινούς λόγους όπως η εμπάθεια, το μίσος, η έχθρα, η εκδίκηση, η διαφωνία σε θέματα για θρησκεία, πολιτική, ομάδες, ή και η νόμιμη συμπεριφορά του εργαζομένου που εμποδίζει τα συμφέροντα του εργοδότη.

Αντίθετα, νόμιμη είναι η απόλυση

όταν ο εργαζόμενος επιδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά, όπως είναι η καθυστερημένη προσέλευση στο χώρο εργασίας, η άσκηση βίας στους συναδέλφους ή στον εργοδότη, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του κτλ.