ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΣΥΝΕΧΩΣ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
November 5, 2019
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
November 6, 2019
Share

Γενικότερα η νομοθεσία προβλέπει

ότι ο εργοδότης δικαιούται να χορηγεί οικειοθελώς στους εργαζομένους παροχές επιπλέον του μισθού τους.

Όταν τις καταβάλλει για μακροχρόνιο διάστημα, τότε συνιστούν επιχειρησιακή συνήθεια που διαμορφώνεται μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων. Η πάγια αυτή μακροχρόνια τακτική του εργοδότη έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται στην αντίληψη των εργαζομένων η εύλογη και δικαιολογημένη πεποίθηση πώς ό,τι ελάμβαναν μέχρι τότε, αυτά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και στο μέλλον και συνεπώς σε περίπτωση που εκείνος διακόψει την καταβολή των παροχών αυτών, θεμελιώνεται αξίωση του εργαζομένου προς διεκδίκησή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει για αυτόν το δικαίωμα ανακλήσεως των χορηγουμένων οικειοθελών παροχών, δεν μπορεί να δημιουργηθεί συμβατική δέσμευση για συνέχιση καταβολής αυτών.

Επομένως, τυχόν διακοπή στο μέλλον κάθε οικειοθελούς παροχής από τον εργοδότη είναι σύμφωνη με το νόμο και καμία δέσμευσή του δεν υπάρχει έναντι των εργαζομένων.