ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΣΥΝΕΧΩΣ;
November 5, 2019
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 984 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
November 7, 2019
Share

Ο εργοδότης, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αζημίως,

χωρίς δηλαδή να υποχρεούται να καταβάλλει και τη νόμιμη αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

1) όταν ο εργαζόμενος έχει τελέσει αξιόποινη πράξη και εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον του,

2) όταν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας,

3) όταν ο εργαζόμενος εξαναγκάζει τον εργοδότη να προβεί στην απόλυσή του,

4) όταν ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.