ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ;

ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
November 3, 2019
ΜΕ 5 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ.
November 4, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3584/2007,

απαγορεύεται σε δημοτικό υπάλληλο να ασκεί εμπορία.

Επομένως, η συνέχιση της παράλληλης αυτής δραστηριότητας αντίκειται στο νόμο και μάλιστα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.