ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Share

Είναι σίγουρα χρήσιμο να γνωρίζει κανείς, ότι ο νόμος προβλέπει ειδική μεταχείριση

του εργατικού έναντι του εξωεργατικού ατυχήματος και βάσει αυτής οι παροχές της ασφάλισης του ΙΚΑ χορηγούνται με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις στην περίπτωση του πρώτου έναντι του δεύτερου. Ειδικότερα, επί εργατικού ατυχήματος, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά τις παροχές του ανωτέρω ασφαλιστικού φορέα, σε χρήμα και σε είδος, άσχετα με το χρόνο ασφάλισής τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας. Αντιθέτως, επί εξωεργατικού ατυχήματος οι ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά όλες τις ανωτέρω ασφαλιστικές παροχές, εάν έχουν πραγματοποιήσει το μισό (1/2) αριθμό μόνο από τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται εκάστοτε για τη χορήγηση των αντίστοιχων παροχών της ασφάλισης.