ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ;
November 12, 2019
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 | ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
November 14, 2019
Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, έδωσε νέα τροπή για τη θεμελίωση δικαιώματος στην είσπραξη του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, αποκαθιστώντας νομοθετική αστοχία, και μια ανεπίτρεπτη άνιση μεταχείριση υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, μερίδα εργαζόμενων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, αιτούμενοι να τους καταβάλλεται και σε εκείνους το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς αν και είχαν αναλάβει ίδια φύσεως και βαρύτητας καθήκοντα με συναδέλφους τους, οι οποίοι απασχολούνταν ως μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το ισχύον τότε νομικό καθεστώς (σημειώνεται ότι η αγωγή ασκήθηκε το έτος 2006) προέβλεπε την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, σε περίπτωση που γίνει από το Νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από την ρύθμιση αυτή κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων για την οποία, όμως, συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή μεταχείριση είναι άκυρη ως αντισυνταγματική. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η ειδική ρύθμιση αφορά σε μισθό, σύνταξη ή παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο.

Το Δικαστήριο, λοιπόν, στα πλαίσια του έργου του ως αυθεντικού ερμηνευτή του εφαρμοζόμενου νόμου, όταν διαπιστώνει την ύπαρξη δυσμενού διάκρισης υπαλλήλων, καλείται να επιδικάσει στην παρανόμως και ακρίτως αποκλεισθείσα ομάδα εργαζομένων την ίδια παροχή (επεκτατική ισότητα).

Ειδικά αναφορικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα συναφή με αυτό επιδόματα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, η καταβολή του δεν σχετίζεται με το είδος της σχέσης της παρεχόμενης εργασίας του υπαλλήλου με την Υπηρεσία του, αλλά με τις δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η εργασία. Κατά συνέπεια, κριτήριο για την παροχή του επιδόματος δεν μπορεί να είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή αν εκείνοι είναι μόνιμοι ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβασιούχοι έργου,  αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί παρέχουν την εργασία τους.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.