ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;
November 20, 2019
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ;
November 22, 2019
Share

Ο χρόνος προϋπηρεσίας δεν τίθεται ως προϋπόθεση στο νόμο 

για τη λήψη άδειας άνευ αποδοχών, συνεπώς νεοδιόριστος υπάλληλος δύναται να αιτηθεί άδεια άνευ αποδοχών.