ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝEΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;
November 24, 2019
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
November 26, 2019
Share

Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στον υπάλληλο

μετά από αίτησή του, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

Η άδεια αυτή, χορηγείται έως ένα (1) μήνα υποχρεωτικά μόνο σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου ή λόγω ασθένειας ή ατυχήματός του.