ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ;
November 22, 2019
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
November 22, 2019
Share

Σύμφωνα με το αρ.9 του Ν. 3528/2007,

μόνο αν ο υπάλληλος έχει απολυθεί λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασής του για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του, δεν μπορεί να διοριστεί, αν δεν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την απόλυση.