ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ;
November 17, 2019
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ;
November 18, 2019
Share

Η μετάταξη ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης

από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Συνεπώς, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το φορέα προέλευσης, εφόσον εκείνη δίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα υποδοχής.