ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
November 24, 2019
ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝEΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
November 26, 2019
Share

Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

απαγορεύεται σε δημοτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ο υπάλληλος έχει λάβει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και η άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία δεν παρακωλύεται.

Η απαγόρευση αυτή, κατά κανόνα ισχύει και για τα ελεύθερα επαγγέλματα.