Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΑΜΕΙΨΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ. ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Για το κύρος της απόλυσης δεν ασκεί επιρροή αν συντρέχουν λόγοι που να την επιβάλλουν στον εργοδότη.

Βέβαια η απόλυση μπορεί να είναι καταχρηστική όταν ο εργοδότης προβαίνει σε αυτήν από εμπάθεια ή από εκδικητικότητα. Όμως, δε χρειάζεται  να υπάρχει κάποιος λόγος  για να αποφασίσει ο εργοδότης την απόλυση, ώστε να δε συντρέχει αυτός να προσφύγει δικαστικά ο εργαζόμενος.