ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΑΜΕΙΨΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥ;

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;
September 11, 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;
September 11, 2018
Share

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος καθιστά εκ των πραγμάτων

αδύνατη την παροχή της εργασίας των εργαζομένων σ’ αυτό. Όμως, δεδομένου ότι η μη εκ μέρους των εργαζομένων σας παροχή εργασίας δεν οφείλεται στους ίδιους, αλλά σε δική σας αδυναμία ως εργοδότη τους να δεχτείτε τις υπηρεσίες τους, υποχρεούστε να τους αμείψετε κανονικά, δηλ. οφείλετε να τους καταβάλετε ό, τι θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν, χωρίς μάλιστα, να δικαιούστε να τους ζητήσετε να εργαστούν σε άλλη ημέρα ή ώρα. Ούτε επίσης, μπορείτε να τους δώσετε υποχρεωτικά ημέρες κανονικής άδειας ή άδειας χωρίς αποδοχές, καθώς αυτές προϋποθέτουν τη μεταξύ σας συμφωνία και δε χορηγούνται μονομερώς.

Κατά μία άποψη μόνο, η οποία θεωρεί ότι η πρόσκαιρη διακοπή των εργασιών μιας επιχείρησης, λόγω ανακαίνισης, αποτελεί περίπτωση περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητάς της, μπορείτε να θέσετε αυτούς σε διαθεσιμότητα, ώστε να υποχρεούστε στην καταβολή του ½ των αποδοχών τους, ακολουθούμενης της εκ του νόμου διαδικασίας.