ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Μία από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να λάβει ο μισθωτός επίδομα ανεργίας,

είναι και η έγκυρη απόλυσή του, ήτοι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον εργοδότη. Για το λόγο αυτό παρατηρείται συχνά το πρόβλημα, εργαζόμενοι που στην πραγματικότητα δεν εργάζονται και βέβαια δεν αμείβονται (εργοδότης σε αδράνεια και ουσιαστική διακοπή των εργασιών του), να μην μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας, δεδομένου ότι ο (πρώην πλέον ουσιαστικά) εργοδότης τους δεν έχει προβεί στην απόλυσή τους. Ενδεικτικά ως τέτοια περίπτωση μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση εργαζόμενου που έχει ασκήσει επίσχεση εργασίας λόγω των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών του και μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος επίσχεσης, δεν μπορεί να λάβει το επίδομα ανεργίας, δεδομένου ότι τυπικά παραμένει στις υπηρεσίες του εργοδότη που δεν έχει προβεί στην απόλυσή του.