Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ
December 4, 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕ | ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
December 4, 2019
Share

Στην περίπτωση που ο μισθωτός δε λάβει την κανονική ετήσια άδεια που δικαιούται, έχει τα εξής δικαιώματα:

  • Να λάβει το μισθό του για τις ημέρες που εργάστηκε παρότι έπρεπε να βρισκόταν σε άδεια.
  • Να λάβει τις αποδοχές αδείας, καθώς και το επίδομα αδείας, τα οποία θα δικαιούταν εάν πραγματοποιούταν η άδειά του.
  • Να λάβει αποζημίωση ίση με τις αποδοχές της άδειάς του προσαυξημένες κατά 100%. Η ίδια προσαύξηση οφείλεται και στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει ορισμένο τμήμα της άδεια του μισθωτού. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ωστόσο, η εν λόγω προσαύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 25%.