ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΕ ΝΕΑ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
September 11, 2018
ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΣ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
September 11, 2018
ΣΕ ΝΕΑ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
September 11, 2018
ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΣ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
September 11, 2018
Share

Σε έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης που διαβιβάστηκε στην Βουλή

αναφέρεται ρητά η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να άρει τον περιορισμό που υφίστανται οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι αναφορικά με την χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου. Η τροποποίηση του νόμου αφορά στις περιπτώσεις που η σύζυγος δεν εργάζεται.

Συγκεκριμένα, στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (αρ. 53, παρ. 3, εδ. 3 του Ν. 3528/2007) προβλέπεται ότι: «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί  ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας  υπάγεται ο υπάλληλος».

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό έγγραφο.