ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ;
December 3, 2019
ΤΟ 2020 ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΟΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 195 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
December 3, 2019
Share

Ο εργοδότης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος

οφείλει εν πρώτοις, να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Επίσης, είναι υποχρεωμένος να τηρεί πρώτον, ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και δεύτερον, κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.