ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ;

ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Με ρητή διάταξη, απαγορεύεται η καταγγελία εργασιακής σύμβασης,

κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας του εργαζόμενου. Η παράβαση αυτής, συνεπάγεται την ακυρότητα της γενόμενης καταγγελίας, ακόμη και αν αυτή έγινε την τελευταία ημέρα της άδειας ή αν υπάρχει υπαιτιότητα οποιουδήποτε από τα μέρη. Αντιθέτως, δεν απαγορεύεται η καταγγελία, κατά τη διάρκεια της άδειας ασθενείας, της άδειας άνευ αποδοχών ή κατά τις ημέρες της συμφωνημένης παράτασης της νόμιμης άδειας.